Ana Sayfa / Doğru Cevaplar

Doğru Cevaplar

Soru 1.İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
OA) 110
YB) 112
OC) 177
OD) 185

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 2.Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
OA) Kalp
OB) Yutak
YC) Mide
OD) Akciğer

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 3.Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
YA) Deri renginin gözlenmesi
OB) Soluk verişinin hissedilmesi
OC) Solunum sesinin dinlenmesi
OD) Solunum hareketlerinin gözlenmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 4.Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

OA) Solunum güçlüğü olanlarda
OB) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
OC) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
YD) Boyun omurlarında hasar olanlarda

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 5.I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?
OA) Yalnız I
YB) I ve II
OC) II ve III
OD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
YA) Kalp masajı
OB) Atelle tespit
OC) Köprü tekniği
OD) Rentek manevrası

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 7.Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
OA) Diş eti kanaması
YB) Atardamar kanaması
OC) Toplardamar kanaması
OD) Kılcal damar kanaması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 8.Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
OA) Çene altına
OB) Şakak bölgesine
OC) Kasığın iç kısmına
YD) Köprücük kemiğinin iç kısmına

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 9.Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
OA) Sindirime yardımcı olmak
OB) Vücut sıcaklığını düşürmek
OC) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
YD) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 10.Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
YA) Şiddetli baş yaralanması
OB) Göğüs zedelenmesi
OC) Dalak yırtılması
OD) Mide delinmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 11.Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
OA) Sürekli buzla ovulur.
OB) Kuvvetli masaj yapılır.
OC) Sıcak uygulama yapılır.
YD) Hareketsiz kalması sağlanır.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 12.Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Şok
OB) Bayılma
YC) Koma
OD) Kansızlık

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 13.Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

OA) Kollarının baş hizasında durmasına
OB) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
OC) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
YD) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
OA) Kendini üstün görmek
OB) Kendi kendine kurallar koymak
YC) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
OD) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 15.Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
YA) Sağlık Bakanlığı
OB) Adalet Bakanlığı
OC) Karayolları Genel Müdürlüğü
OD) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 16.Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

OA) 1 – 2
YB) 1 – 3
OC) 2 – 4
OD) 3 – 4

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 17.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OA) Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
YB) Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
OC) Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
OD) Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 18.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

OA) Park etmeyi
OB) Sola dönmeyi
YC) Sağa dönmeyi
OD) U dönüşü yapmayı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
YA) 
OB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 20.Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
OA) Kırmızı oklu ışık
OB) Yaya figürlü yeşil ışık
YC) Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
OD) Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 21.90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
OA) 35
YB) 45
OC) 55
OD) 65

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 22.Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

YA) Otobüs beklemeli
OB) Traktör beklemeli
OC) Otobüs ileri gitmeli
OD) Traktör geri gitmeli

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 23.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

OA) Şeridin sağdan daralacağını
OB) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
OC) Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
YD) Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 24.Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

OA) Tali yol
YB) Şerit
OC) Bölünmüş yol
OD) İki yönlü yol

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 25.I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
YC) I ve III
OD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 26.Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

OA) Sola dönmesi
OB) Sağa dönmesi
YC) U dönüşü yapması
OD) Aynı yönde ilerlemesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 27.Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

OA) 4 numaralı aracın hızını artırması
YB) 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
OC) 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
OD) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 28.Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
OA) Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
OB) Görüş, yol, hava ve trafik durumu
OC) Aracın yük ve teknik özelliği
YD) Aracın muayene tarihi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 29.Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
YA) Virajlarda
OB) Şerit değiştirmelerde
OC) Sağa ve sola dönüşlerde
OD) Bir aracın geçilmesi esnasında

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 30.Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

OA) Traktör
OB) Otomobil
YC) Kamyonet
OD) Motosiklet

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 31.Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
YA) Görev hâli dışında
OB) Şehirler arası kara yollarında
OC) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
OD) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 32.Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
OA) Düşük hızla seyretmesi
OB) Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
OC) Hız azaltmak için frene basması
YD) Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 33.Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
YA) 
OB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 34.I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
OA) I. doğru II. yanlıştır.
OB) Her ikisi de yanlıştır.
OC) I. yanlış II. doğrudur.
YD) Her ikisi de doğrudur.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 35.Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
OA) Yük boşaltmak için beklemek
OB) Yolcu indirmek ve bindirmek
YC) Kırmızı ışıkta beklemek
OD) Park etmek

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 36.Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
YA) Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
OB) Rüzgârlık ve boyun korsesi
OC) Eldiven ve emniyet kemeri
OD) Çocuk bağlama sistemi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 37.Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
OA) Sürücü belgesi
YB) Araç tescil belgesi
OC) Araç imalat belgesi
OD) Servis bakım belgesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 38.Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
OA) Bisiklet
OB) Motosiklet
OC) Lastik tekerlekli Traktör
YD) Tehlikeli madde taşıyan araç

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 39.Motorlu araçların, – – – – sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
OA) Katılım Belgesi
OB) Eğitim Sertifikası
YC) Sürücü Belgesi
OD) Sürücü Sertifikası

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 40.Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
OA) Araç modellerini ve fiyatlarını
YB) Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
OC) Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
OD) Trafik suçuna verilen para cezalarını

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 41.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
OA) Egzoz supabı
OB) Emme manifoldu
OC) Egzoz manifoldu
YD) Katalitik konvertör

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 42.Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
OA) Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
OB) Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
YC) Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
OD) Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjektörle ateşleme

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 43.Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

YA) El freninin çekili olduğunu
OB) Yağ basıncının çok düştüğünü
OC) Motor hararetinin çok yükseldiğini
OD) Şarj sisteminde bir arıza olduğunu

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 44.Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Antifriz seviyesini göstermek
OB) Elektrolit seviyesini göstermek
YC) Motor yağı seviyesini göstermek
OD) Soğutma suyu seviyesini göstermek

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
OA) Debriyajın kaçırması
YB) Radyatörün su sızdırması
OC) Isıtma bujilerinin arızalanması
OD) Hararet göstergesinin arızalanması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 46.Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
OA) Kısa farlar ikaz ışığı
YB) Yağ basıncı ikaz ışığı
OC) El freni çekili ikaz ışığı
OD) Sinyal lambası ikaz ışığı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 47.Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Akü
OB) Platin
YC) Sigorta
OD) Alternatör

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 48.Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
OA) Gaz pedalına basılması
YB) Aracın kriko ile kaldırılması
OC) Debriyaj pedalına basılması
OD) Akü kutup başının çıkartılması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 49.Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
YA) Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
OB) Aracın yükünün fazla olması
OC) Hava filtresinin kirli olması
OD) Motorun yağ yakması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
OA) Bujilerin yeni olması
OB) Yakıt borularının uzun olması
OC) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
YD) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D