Ana Sayfa / 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınavı Sonuçları

29 Haziran 2013 Ehliyet Sınavı Sonuçları

Soru 1.Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
OA) 
OB) 
OC) 
YD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 2.Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
OA) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
OB) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
YC) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
OD) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 3.Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
OA) Omuzuna
OB) Omurgasına
YC) Ayak tabanına
OD) Karın boşluğuna

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 4.I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
YA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
OD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 5.Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
OA) Sinir sisteminde
YB) Dolaşım sisteminde
OC) Sindirim sisteminde
OD) Solunum sisteminde

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 6.Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
YA) Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
OB) Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
OC) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
OD) Tüm uyaranlara tepkisiz olması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 7.Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
OA) Trafik
OB) Girişim
YC) İlk yardım
OD) Yöntem

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 8.Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
OA) Kollarının baş hizasında durmasına
OB) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
OC) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
YD) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 9.Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
YA) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
OB) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
OC) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
OD) Yakınları geldikten sonra

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 10.I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
YD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 11.Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Tıbbi yardım istenmesi
OB) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
YC) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
OD) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
OA) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
OB) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
OC) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
YD) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 13.• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Trafik kazalarının azaltılması
YB) Temel yaşam desteğinin sağlanması
OC) Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
OD) Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 14.Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
OA) Şekerli su içirilmeli
OB) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
OC) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
YD) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 15.Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

OA) Solunum güçlüğü olanlarda
YB) Boyun omurlarında hasar olanlarda
OC) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
OD) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 16.Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
YA) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
OB) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
OC) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
OD) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 17.Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

OA) Kavşağa
YB) Köprüye
OC) Tali yola
OD) Demir yoluna

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 18.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

OA) Demir yolu alt geçidine
OB) Demir yolu üst geçidine
OC) Kontrollü demir yolu geçidine
YD) Kontrolsüz demir yolu geçidine

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
YA) 
OB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 20.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

OA) 
YB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 21.Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

OA) Geri gitmeyi
OB) Sola dönmeyi
YC) U dönüşü yapmayı
OD) Ada etrafında dönmeyi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 22.Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
YA) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
OB) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
OC) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
OD) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 23.Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

OA) Taşıma sınırını
YB) Sınırlı yükseklik gabarisini
OC) Geçme yasağını
OD) Dingil ağırlığını

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 24.Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

OA) 10
OB) 20
OC) 30
YD) 40

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 25.Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

OA) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
OB) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
YC) Geniş kavisle dönülmesi
OD) Dar kavisle dönülmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 26.Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.


Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

OA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
YD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 27.Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

YA) 50
OB) 70
OC) 80
OD) 90

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 28.Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
OA) Otobüslerde
OB) Minibüslerde
OC) Otomobillerde
YD) Motosikletlerde

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 29.Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

OA) 1
YB) 2
OC) 3
OD) 4

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 30.Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 

OA) 1 – 2 – 3
OB) 2 – 1 – 3
OC) 3 – 1 – 2
YD) 3 – 2 – 1

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 31.Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

OA) 
YB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 32.Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
YA) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
OB) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
OC) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
OD) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 33.Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
OA) 
YB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 34.Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
OA) Sis ışıklarını
OB) Park ışıklarını
YC) Yakını gösteren ışıkları
OD) Uzağı gösteren ışıkları

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 35.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
OA) Motosiklet
YB) İtfaiye aracı
OC) Tarım traktörü
OD) Toplu taşıma aracı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 36.Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

OA) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
OB) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
YC) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
OD) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 37.Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
OA) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
YB) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
OC) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
OD) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 38.Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
OA) Trafik suçu
OB) Trafik terörü
OC) Trafik kusuru
YD) Trafikten men

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 39.Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

OA) 1
YB) 2
OC) 3
OD) 4

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 40.Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

OA) Hızın artırılması gerektiğini
OB) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
YC) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
OD) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 41.Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
YA) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
OB) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
OC) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
OD) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 42.Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
OA) Kasko poliçesi
OB) Yağ değişim kartı
YC) Araç tescil belgesi
OD) Periyodik bakım kartı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 43.Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
OA) Dinç ve zinde olma
YB) Reflekslerinde zayıflama
OC) Manevra kabiliyetinde artma
OD) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 44.Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
YA) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
OB) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
OC) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
OD) Aracının arıza yapması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
OA) Kendini üstün görmek
OB) Kendi kendine kurallar koymak
YC) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
OD) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 46.Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

YA) Dur işareti
OB) Geç işareti
OC) Yavaşlatma işareti
OD) Hızlandırma işareti

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 47.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

OA) Araçların takip mesafesine uyması
OB) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
YC) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
OD) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 48.Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

OA) Sarı
YB) Yeşil
OC) Kırmızı
OD) Kırmızı ile birlikte sarı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
OA) Frenlerin ayarsız olması
OB) Rölanti ayarının bozulması
OC) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
YD) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 50.Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
YA) İki çizgisi arasında
OB) Alt çizgisinden aşağıda
OC) Üst çizgisinden yukarıda
OD) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 51.Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
OA) Motordaki yağ seviyesi
OB) Ateşleme sistemindeki ilgili buji
YC) Sigorta panelindeki ilgili sigorta
OD) Yakıt deposundaki yakıt seviyesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 52.Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
OA) Alternatör
YB) Motor
OC) Diferansiyel
OD) Vites kutusu

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 53.Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
YA) Fren sistemi
OB) Marş sistemi
OC) Ateşleme sistemi
OD) Süspansiyon sistemi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 54.Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek
yumuşatır?
OA) Şarj sistemi
OB) Soğutma sistemi
YC) Süspansiyon sistemi
OD) Direksiyon sistemi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 55.Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
OA) Marş sistemi
OB) Yakıt sistemi
OC) Ateşleme sistemi
YD) Direksiyon sistemi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 56.Aracın gösterge panelinde bulunan “devir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
OA) km/saat cinsinden aracın hızını
OB) Aracın katettiği toplam kilometreyi
YC) dev/dak cinsinden motorun devrini
OD) Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 57.Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

YA) Alternatörün şarj etmediğini
OB) Emniyet kemerinin takılmadığını
OC) Motor yağ basıncının düştüğünü
OD) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 58.I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
YD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 59.Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
YA) Boş
OB) 1. vites
OC) 2. vites
OD) 3. vites

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 60.I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
OA) I – II – III – IV – V
OB) II – III – I – IV – V
OC) III – II – IV – V – I
YD) V – I – IV – II – III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D