Ana Sayfa / İlkyardım Soruları / 29 Haziran 2013 | Çıkmış Ehliyet Soruları Çöz

29 Haziran 2013 | Çıkmış Ehliyet Soruları Çöz

29 Haziran 2013 Ehliyet sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1.Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 

Soru 2.Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 A) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 B) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
 C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 D) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

Soru 3.Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
 A) Omuzuna
 B) Omurgasına
 C) Ayak tabanına
 D) Karın boşluğuna

Soru 4.I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
 A) Yalnız I
 B) I ve II
 C) II ve III
 D) I, II ve III

Soru 5.Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
 A) Sinir sisteminde
 B) Dolaşım sisteminde
 C) Sindirim sisteminde
 D) Solunum sisteminde

Soru 6.Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
 A) Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
 B) Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
 C) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
 D) Tüm uyaranlara tepkisiz olması

Soru 7.Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
 A) Trafik
 B) Girişim
 C) İlk yardım
 D) Yöntem

Soru 8.Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
 A) Kollarının baş hizasında durmasına
 B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
 C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
 D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Soru 9.Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
 A) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
 B) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
 C) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
 D) Yakınları geldikten sonra

Soru 10.I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
 A) Yalnız I
 B) I ve II
 C) II ve III
 D) I, II ve III

Soru 11.Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Tıbbi yardım istenmesi
 B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
 C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
 D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
 A) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
 B) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
 C) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
 D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması

Soru 13.• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Trafik kazalarının azaltılması
 B) Temel yaşam desteğinin sağlanması
 C) Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
 D) Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması

Soru 14.Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 A) Şekerli su içirilmeli
 B) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
 C) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
 D) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

Soru 15.Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

 A) Solunum güçlüğü olanlarda
 B) Boyun omurlarında hasar olanlarda
 C) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
 D) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

Soru 16.Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
 A) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
 B) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
 C) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
 D) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

Soru 17.Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 A) Kavşağa
 B) Köprüye
 C) Tali yola
 D) Demir yoluna

Soru 18.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 A) Demir yolu alt geçidine
 B) Demir yolu üst geçidine
 C) Kontrollü demir yolu geçidine
 D) Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 

Soru 20.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

 A) 
 B) 
 C) 
 D) 

Soru 21.Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

 A) Geri gitmeyi
 B) Sola dönmeyi
 C) U dönüşü yapmayı
 D) Ada etrafında dönmeyi

Soru 22.Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
 A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
 B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
 C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
 D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Soru 23.Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

 A) Taşıma sınırını
 B) Sınırlı yükseklik gabarisini
 C) Geçme yasağını
 D) Dingil ağırlığını

Soru 24.Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 A) 10
 B) 20
 C) 30
 D) 40

Soru 25.Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 A) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
 B) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
 C) Geniş kavisle dönülmesi
 D) Dar kavisle dönülmesi

Soru 26.Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.


Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 A) Yalnız I
 B) I ve II
 C) II ve III
 D) I, II ve III

Soru 27.Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 A) 50
 B) 70
 C) 80
 D) 90

Soru 28.Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
 A) Otobüslerde
 B) Minibüslerde
 C) Otomobillerde
 D) Motosikletlerde

Soru 29.Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

 A) 1
 B) 2
 C) 3
 D) 4

Soru 30.Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 A) 1 – 2 – 3
 B) 2 – 1 – 3
 C) 3 – 1 – 2
 D) 3 – 2 – 1

Soru 31.Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

 A) 
 B) 
 C) 
 D) 

Soru 32.Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
 B) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
 C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
 D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Soru 33.Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 

Soru 34.Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
 A) Sis ışıklarını
 B) Park ışıklarını
 C) Yakını gösteren ışıkları
 D) Uzağı gösteren ışıkları

Soru 35.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
 A) Motosiklet
 B) İtfaiye aracı
 C) Tarım traktörü
 D) Toplu taşıma aracı

Soru 36.Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
 B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
 C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
 D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 37.Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
 A) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
 B) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
 C) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
 D) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

Soru 38.Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
 A) Trafik suçu
 B) Trafik terörü
 C) Trafik kusuru
 D) Trafikten men

Soru 39.Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

 A) 1
 B) 2
 C) 3
 D) 4

Soru 40.Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

 A) Hızın artırılması gerektiğini
 B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
 C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
 D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 41.Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
 B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
 C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
 D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Soru 42.Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
 A) Kasko poliçesi
 B) Yağ değişim kartı
 C) Araç tescil belgesi
 D) Periyodik bakım kartı

Soru 43.Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
 A) Dinç ve zinde olma
 B) Reflekslerinde zayıflama
 C) Manevra kabiliyetinde artma
 D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Soru 44.Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
 A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
 B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
 C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
 D) Aracının arıza yapması

Soru 45.Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
 A) Kendini üstün görmek
 B) Kendi kendine kurallar koymak
 C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
 D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 46.Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 A) Dur işareti
 B) Geç işareti
 C) Yavaşlatma işareti
 D) Hızlandırma işareti

Soru 47.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

 A) Araçların takip mesafesine uyması
 B) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
 C) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
 D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Soru 48.Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

 A) Sarı
 B) Yeşil
 C) Kırmızı
 D) Kırmızı ile birlikte sarı

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
 A) Frenlerin ayarsız olması
 B) Rölanti ayarının bozulması
 C) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
 D) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi

Soru 50.Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
 A) İki çizgisi arasında
 B) Alt çizgisinden aşağıda
 C) Üst çizgisinden yukarıda
 D) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

Soru 51.Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
 A) Motordaki yağ seviyesi
 B) Ateşleme sistemindeki ilgili buji
 C) Sigorta panelindeki ilgili sigorta
 D) Yakıt deposundaki yakıt seviyesi

Soru 52.Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
 A) Alternatör
 B) Motor
 C) Diferansiyel
 D) Vites kutusu

Soru 53.Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Fren sistemi
 B) Marş sistemi
 C) Ateşleme sistemi
 D) Süspansiyon sistemi

Soru 54.Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek
yumuşatır?
 A) Şarj sistemi
 B) Soğutma sistemi
 C) Süspansiyon sistemi
 D) Direksiyon sistemi

Soru 55.Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
 A) Marş sistemi
 B) Yakıt sistemi
 C) Ateşleme sistemi
 D) Direksiyon sistemi

Soru 56.Aracın gösterge panelinde bulunan “devir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 A) km/saat cinsinden aracın hızını
 B) Aracın katettiği toplam kilometreyi
 C) dev/dak cinsinden motorun devrini
 D) Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu

Soru 57.Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 A) Alternatörün şarj etmediğini
 B) Emniyet kemerinin takılmadığını
 C) Motor yağ basıncının düştüğünü
 D) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

Soru 58.I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
 A) Yalnız I
 B) I ve II
 C) II ve III
 D) I, II ve III

Soru 59.Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
 A) Boş
 B) 1. vites
 C) 2. vites
 D) 3. vites

Soru 60.I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
 A) I – II – III – IV – V
 B) II – III – I – IV – V
 C) III – II – IV – V – I
 D) V – I – IV – II – III

Bunlarda ilginizi çekebilir

10 Şubat 2018 Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

10 Şubat 2018 tarihinde sorulan 50 adet ehliyet sınav sorularını aşağıda bulabilirsiniz.  Bu sınavda sorulan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir