Ana Sayfa / 2 Kasım 2013 | Çıkmış Ehliyet Sınav Cevapları

2 Kasım 2013 | Çıkmış Ehliyet Sınav Cevapları

Soru 1.Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
OA) 110
YB) 112
OC) 155
OD) 156

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 2.Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
YA) Organ
OB) Hücre
OC) Sistem
OD) Destek doku

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 3.

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Kırık kontrolünün yapılması
OB) Kanamanın kontrol edilmesi
OC) Şok pozisyonunun verilmesi
YD) Hava yolu açıklığının sağlanması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 4.Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Yan yatış
OB) Yarı oturuş
YC) Sırtüstü yatış
OD) Yüzüstü yatış

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 5.Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Bilinç kaybı olması
OB) Reflekslerin kaybolması
OC) Sesli uyaranlara tepki vermemesi
YD) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
YA) Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
OB) Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
OC) Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
OD) Kanamanın sızıntı şeklinde olması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 7.Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
OA) Beyin kanaması riski artar.
OB) Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
YC) Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
OD) Atardamarlardan nabız hissedilemez.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 8.Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
OA) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
YB) Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
OC) El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
OD) Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 9.Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
YA) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
OB) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
OC) Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
OD) Yarayı temiz pamukla kapatmak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 10.Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
OA) Başı sıcak su ile yıkanır.
OB) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
OC) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
YD) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 11.Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
OA) Pazı kemiği
OB) Kaval kemiği
YC) Kaburga kemiği
OD) Uyluk kemiği

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
OA) Kaburgalarında kırık olanlar
YB) Kalça kemiğinde kırık olanlar
OC) Açık göğüs yaralanması olanlar
OD) Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 13.Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
OA) Eklemde morarma ve şişlik
OB) Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
OC) Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
YD) Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 14.Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
YA) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
OB) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
OC) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
OD) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 15.Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
OA) Şok
YB) Koma
OC) Hâlsizlik
OD) Zehirlenme

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 16.Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Açık karın yarası olan
OB) Bilinci yerinde olmayan
YC) Ayak kemiğinde kırık olan
OD) Solunum yolu zehirlenmesi olan

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 17.I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
YD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
YA) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
OB) Başkalarının haklarına saygı göstermek
OC) Kurallara uymaya özen göstermek
OD) Hırslı ve kızgın olmamak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 19.Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
OA) İl Özel İdareleri
OB) Afet İşleri Genel Müdürlüğü
YC) Jandarma Genel Komutanlığı
OD) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 20.Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
YA) Şoför
OB) Sürücü
OC) İşleten
OD) Araç sahibi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 21.Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?


OA) Yalnız 1
OB) Yalnız 2
OC) 1 ve 3
YD) 2 ve 4

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 22.Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
OA) Geri dönmesini
OB) Motoru durdurmasını
YC) Harekete hazırlanmasını
OD) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 23.Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

OA) Hızını artırmalı
YB) Hızını azaltmalı
OC) Geriye dönmeli
OD) Yolun kayganlığını kontrol etmeli

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 24.Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

OA) Ehli hayvanlar giremez.
OB) Ehli hayvanlar geçebilir.
OC) Vahşi hayvanlar giremez.
YD) Vahşi hayvanlar geçebilir

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 25.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
YA) 
OB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 26.Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

OA) Otobüs
OB) Kamyon
YC) Motosiklet
OD) Otomobil

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 27.Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
OA) 
YB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 28.Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

 

OA) Işıklara 50 m kaldığını
OB) Asgari (en az) hız sınırını
YC) Azami (en yüksek) hız sınırını
OD) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 29.Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
OA) 2
OB) 3
OC) 4
YD) 6

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 30.

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
YA) En sağ şeritte
OB) Bankette
OC) En sol şeritte
OD) Orta şeritte

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 31.Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
OA) Hızını artırması
YB) Hızını azaltması
OC) Şerit değiştirmesi
OD) Taşıt yolu üzerinde duraklaması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 32.Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
OA) 20
OB) 30
OC) 40
YD) 50

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 33.Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?


I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

OA) Yalnız I
OB) I ve II
YC) II ve III
OD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 34.Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

OA) Motosiklet
OB) Kamyonet
YC) Otomobil
OD) At arabası

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 35.Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
YA) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
OB) İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
OC) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
OD) Arkadan gelen araçlara yol vermek

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 36.Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

OA) Otomobilin tali yolda olması
OB) Ambulansın ana yolda olması
YC) Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
OD) Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 37.Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
OA) Otomobil, otobüse
YB) Otobüs, otomobile
OC) Şeridi daralmış olan, diğerine
OD) Azami ağırlığı az olan, diğerine

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 38.Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
YA) Yolcu indirirken beklemek
OB) 5 dakikadan fazla beklemek
OC) Kırmızı ışık yanarken beklemek
OD) Görevlilerce verilen emirle durmak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 39.Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
OA) Dönüş ışıklarını yakarak
OB) Birkaç defa korna çalarak
OC) Acil uyarı ışıklarını yakarak
YD) Birkaç defa selektör yaparak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 40.Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
OA) Açılabilir tavan
YB) Emniyet kemeri
OC) Panoramik cam
OD) Hidrolik direksiyon

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 41.”İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
OA) tali kusur
YB) asli kusur
OC) yol kusuru
OD) kusuru paylaştırma

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 42.I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
YD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 43.Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
OA) Trafikten süresiz men
OB) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
YC) Tescil plakası üzerinden idari para cezası
OD) Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 44.Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
YA) Trafikten men
OB) Hurdaya ayırma
OC) Sürücüsüne ağır hapis
OD) Başkasına devir etme şartı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 45.• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Otobüs
OB) Kamyon
OC) Otomobil
YD) Lastik tekerlekli traktör

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 46.Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
YA) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
OB) Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
OC) Kasko sigortası yaptırılmamışsa
OD) Sürülecek araç başkasına aitse

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 47.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
OA) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
YB) Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
OC) Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
OD) Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 48.Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

OA) Batı-Doğu
OB) Kuzey-Güney
YC) Kuzeydoğu-Kuzeybatı
OD) Kuzeybatı-Güneydoğu

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
YA) Akü
OB) Marş motoru
OC) Silecek motoru
OD) Otomatik klima

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 50.Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
OA) Buji kıvılcımı ile
OB) Elektrik motoru ile
OC) Dışarıdan ısıtılarak
YD) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 51.I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
YD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 52.Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
OA) Kabin
YB) Gösterge paneli
OC) Başlık
OD) Sigorta tablası

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 53.Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
OA) Yağ filtresi
OB) Polen filtresi
YC) Yakıt filtresi
OD) Ekran filtresi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 54.Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
OA) El freninin daha iyi tutmasına
YB) Motor parçalarının zarar görmesine
OC) Egzoz susturucusunun delinmesine
OD) Lastik hava basınçlarının düşmesine

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 55.Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
YA) Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
OB) Yakıt deposunun dolu olması
OC) Bujilerin ayarsız olması
OD) Aracın hızlı sürülmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 56.Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Flaşör arızalıdır.
OB) Akü gerilimi düşüktür.
OC) Geri vites müşiri arızalıdır.
YD) Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 57.Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
OA) Asit ilave edilmeli
YB) Saf su ilave edilmeli
OC) Hava filtresi değiştirilmeli
OD) Kutup başları gevşetilmeli

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 58.Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC’nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
YA) Antifriz
OB) Motor yağı
OC) Fren hidroliği
OD) Akü elektroliti

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 59.Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

OA) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
OB) Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
YC) Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
OD) Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 60.Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
OA) Sinyal ampulü
YB) Hava filtresi
OC) Hız göstergesi
OD) Yakıt göstergesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B