Ana Sayfa / 24 Ağustos 2013 | Çıkmış Ehliyet Sınav Sonuçları

24 Ağustos 2013 | Çıkmış Ehliyet Sınav Sonuçları

Soru 1.I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
YC) I ve III
OD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 2.Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
OA) İyi bir sürücü olmak
OB) Trafik görevlisi olmak
OC) Sağlık personeli olmak
YD) Sakin ve tedbirli olmak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 3.İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
OA) Sinir sistemi
OB) Dolaşım sistemi
OC) Solunum sistemi
YD) Sindirim sistemi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 4.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
OA) Çenenin kasılması
OB) Vücudun kasılması
YC) Dilin geriye kaçması
OD) Baş-çene pozisyonu verilmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 5.Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “BakDinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
YA) Bak
OB) Dinle
OC) Hisset
OD) Dinle – Hisset

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 6.Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
OA) Tıbbi yardım istenmesi
OB) Yaralının hemen araçtan çıkarılması
OC) Yaralının hemen hastaneye taşınması
YD) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 7.”Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
OA) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
OB) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
YC) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
OD) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 8.Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
YA) Kalbi duran
OB) Kalbi düzensiz çalışan
OC) Solunum sayısı azalan
OD) Solunumu düzensiz olan

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 9.Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
OA) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
OB) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
OC) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
YD) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 10.El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
OA) Sıcak su ile yıkanması
OB) Kanayan yere merhem sürülmesi
YC) Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
OD) Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 11.Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
OA) Sindirime yardımcı olmak
OB) Vücut sıcaklığını düşürmek
OC) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
YD) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 12.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
OA) Bayılma
OB) Beyin kanaması
YC) Yüzün kızarması
OD) Aşırı dozda alkol alımı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 13.Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
OA) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
YB) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
OC) Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
OD) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 14.• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
YA) Baş
OB) Karın
OC) Göğüs
OD) Omurga

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 15.Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
OA) Üzerine bastırılarak yürütülür.
OB) Oturtularak atelle tespit edilir.
YC) Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
OD) Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 16.Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
YA) Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
OB) Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
OC) Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
OD) Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 17.Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
OA) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
OB) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
OC) Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
YD) Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 18.Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
YA) Asabi
OB) Saygılı
OC) Hoş görülü
OD) Bencil olmayan

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 19.Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
OA) Sağlık Bakanlığı
OB) İçişleri Bakanlığı
YC) Kültür ve Turizm Bakanlığı
OD) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 20.Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
OA) Geçiş yolu
YB) Geçiş hakkı
OC) Geçiş kolaylığı
OD) Geçiş üstünlüğü

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 21.Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
OA) Viraj
OB) Gabari
OC) Platform
YD) Tehlikeli eğim

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 22.Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
OA) Otobüs
YB) Otomobil
OC) Kamyon
OD) Kamyonet

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 23.I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
YD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 24.Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
OA) 
YB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 25.Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
YA) Durmadan dikkatli geçmeli
OB) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
OC) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
OD) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 26.Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

OA) Yolu kontrol etmesi
OB) Aracını yavaşlatması
YC) Takip mesafesini azaltması
OD) O bölgeden dikkatli geçmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 27.Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

YA) Okul geçidine
OB) Yürüyüş yoluna
OC) Gençlik kampına
OD) Alt veya üst geçitlere

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 28.Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

OA) 
YB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 29.Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

OA) 70 metreden sonra yolun daralacağını
OB) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
OC) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
YD) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 30.Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

YA) 
OB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 31.Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

OA) Yalnız I
YB) I ve II
OC) II ve III
OD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 32.Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
OA) Sadece para cezası verilir.
OB) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
OC) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
YD) İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 33.Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

OA) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
OB) Diğer şeride geçilemeyeceği
YC) Öndeki aracın geçilebileceği
OD) İki yönlü kara yolu olduğu

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 34.Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

OA) 1
YB) 2
OC) 3
OD) 1 ve 3

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 35.Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
OA) 
YB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 36.Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
OA) Çok dikkatli olduğu
OB) Çok tecrübeli olduğu
YC) Trafik kuralına uymadığı
OD) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 37.Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
OA) Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
YB) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
OC) Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
OD) Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 38.Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?


1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

OA) 1 – 2 – 3 – 4
OB) 1 – 4 – 2 – 3
YC) 2 – 4 – 1 – 3
OD) 4 – 2 – 1 – 3

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 39.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

YA) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
OB) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
OC) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
OD) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 40.Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

OA) U dönüşü yapmalı
YB) 1 numaralı araca yol vermeli
OC) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
OD) 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 41.Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

OA) 5
OB) 10
YC) 15
OD) 20

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 42.Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
OA) Sis ışıklarını
OB) Acil uyarı ışıklarını
OC) Uzağı gösteren ışıkları
YD) Yakını gösteren ışıkları

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 43.Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
YA) Gabarinin aşılması
OB) Araç dengesinin korunması
OC) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
OD) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 44.I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
YD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 45.Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
YA) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
OB) Koltuk ferdi kaza sigortası
OC) Kasko sigortası
OD) Aracın bakımı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 46.Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
OA) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
YB) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
OC) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
OD) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 47.I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
OA) Yalnız I
OB) I ve II
OC) II ve III
YD) I, II ve III

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 48.Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
OA) Batı
OB) Doğu
YC) Güney
OD) Kuzey

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
YA) El freni
OB) Motor freni
OC) Egzoz freni
OD) Kompresyon freni

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 50.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
OA) Alaşımlı jant
YB) Hava yastığı
OC) Açılabilir tavan
OD) Elektrikli koltuk

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 51.Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

OA) Emme zamanı
OB) Sıkıştırma zamanı
OC) Ateşleme zamanı
YD) Egzoz zamanı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 52.Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
OA) Kilometre saati
YB) Kontak anahtarı
OC) Hava yastığı ikaz ışığı
OD) El freni çekili ikaz ışığı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 53.Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
OA) Motor rölanti devrinin yüksek olması
OB) Yağlama sisteminin görev yapamaması
YC) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
OD) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 54.Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
OA) Yağ seviyesi kontrolü
YB) Hava filtresi kontrolü
OC) Yağ kaçağı kontrolü
OD) Yağ rengi kontrolü

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 55.Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
OA) Farların
OB) Jantların
OC) Aynaların
YD) Araç lastiklerinin

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 56.Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
YA) Aynı
OB) Daha büyük
OC) Daha küçük
OD) Önemli değildir.

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 57.Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
OA) Asit
OB) Saf su
YC) Antifriz
OD) Motor yağı

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 58.Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
OA) Altında
YB) Üzerinde
OC) Ortasında
OD) Hizasında

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 59.Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
YA) 
OB) 
OC) 
OD) 

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 60.• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
OA) Çevre kirliliğinin azalması
OB) Sürüş konforunun artması
YC) Aracın fazla yakıt yakması
OD) Trafik yoğunluğunun azalması

BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C